De tovenaar en de profeet : twee grondleggers en hun concurrerende ideeën over een leefba...

Boek
Auteur: Mann, Charles C.
Inhoud: Analyse van het gedachtegoed van William Vogt (1902-1968) en Norman Borlaug (1914-2009), twee denkers die uiteenlopende visies hadden op het leefklimaat en ...
Natuur en MilieuNederlands2018