De schipper en de filosoof... : en andere verhalen over het menselijk reilen en zeilen

Boek
Auteur: Ǧalāl al-Dīn Rūmī (1207-1273)
Inhoud: Bundel stichtelijke verhalen van de Perzische soefidichter en mysticus uit de 13e eeuw.
Nederlands2012