Stil : de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen

Boek
Auteur: Cain, Susan (1968-)
Hoe leven, denken en handhaven introverte mensen zich in een samenleving die extraverte mensen hoger waardeert? In de Amerikaanse samenleving hebben ...
Geestelijk levenNederlands2012